Децата от Бхут базар

Всички сме прашинки на този свят, проблясваме за миг на слънчевата светлина, а след това изчезваме в нищото

Джин е приклекнал на покрива, през дупките на ламаринения покрив наблюдава кога възрастните ще заспят, за да изтръгне душата на дете. Джиновете отвличат [...]