Author
Мария Иванова

Намалената ставка на ДДС върху книгите e най-голямата помощ за книжния бизнес в условия на пандемия

Асоциация „Българска книга”, единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страна, проведе трета анкета сред своите членове с цел да проследи [...]