Варненска опера

Александрина Пендачанска в „Споделени представления“ на Варненската опера

Има прекрасни спектакли, но има и спектакли, които наистина взривяват публиката. Спектакълът „Това съм аз!“ на българската оперна прима Александрина Пендачанска разтърси публиката [...]