АКЦЕНТИ

Театър лаборатория „Алма Алтер“ представя „Задушница. Една възможна импровизация“

В желанието си да изразим своята съпричастност към делото на Йежи Гротовски, най-значимия реформатор в историята на Световния театър, „раждаме“ на нашата сцена [...]