Стартира Националната библиотечна седмица „Библиотеката ще ти помогне“

От 17 до 21 май 2021 г. Българската библиотечно-информационна асоциация в партньорство с фондация „Глобални библиотеки – България“ организира ХV Национална библиотечна седмица под надслов „Библиотеката ще ти помогне!“. В условията на КОВИД-19 пандемията библиотеките доказаха, че могат да са нужни и полезни в тези необичайни времена, че са жизнеспособни и силни в условията на криза. При ограничени физически посещения и при спазване на противоепидемичните мерки се наложи много бързо, в процеса на работа, без целево допълнително финансиране, да се променят начините на обслужване и предлагане на услугите така, че да отговорим на обществените потребности от четене и информация.

Целта на кампанията е да покажем на обществото, че библиотеките в условията на пандемична криза подпомагат развитието на всички сектори и на всеки гражданин. Библиотеката има готовността да помогне на всеки:

• Да намери ново интересно четиво за свободното време.
• Да се подготви за задълженията си, свързани с образованието и обучението.
• Да получи справки и информация по вълнуващите го теми като КОВИД-19.
• Да участва в онлайн инициативи, свързани с четенето, литературата и културата.
• Като предлага свободен достъп до дигитални ресурси.
• Чрез контакти в социалните мрежи.

В рамките на Националната библиотечна седмица ще демонстрираме всички нови инициативи на библиотеките – дигитални ресурси, онлайн справочни и библиографски услуги, услуги за доставка на книги по домовете, онлайн четения и други.

Основните послания на кампанията са:

• За силен и развит библиотечен сектор е нужна нова последователна национална политика, въплътена в стратегия за развитието му.
• Осигуряване на средства за изпълнение на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване.
• Финансиране на Програма за технологично обновяване на българските библиотеки.
• Създаване на Национална програма за дигитализация и програми за дигитализация на общините, чрез които приоритетно да бъде финансирана тази дейност на библиотеките.
• Изработване и приемане на модели за ползването и заемането на електронни и аудио книги от българските библиотеки.
• Целеви инвестиции за увеличаване на електронните ресурси в библиотеките и развитие на услугите за ползването им.
• Създаване или увеличаване на средствата по общински програми/фондове за финансиране на културни и образователни проекти на библиотеките.
На национално ниво Кампанията ще бъде проведена основно онлайн. В страната библиотеките ще проведат срещи с представители на местната власт и други заинтересовани страни.

Сподели в: