Сатиричният театър организира конкурс за комедии

Във връзка с годишнината от рождението на своя патрон на 13 януари Сатиричният театър „Алеко Константинов“ обявява конкурс за сатирична комедия.

Конкурсът е явен. За участие в него се допускат непубликувани, непоставяни, не участвали в други конкурси нови сатирични комедии, чийто обем позволява създаване на спектакъл с продължителност от поне 80 минути. Не се разглеждат драматургични миниатюри. Броят на актьорите, необходимите за поставянето на текста, не бива да надхвърля 15 души. Всеки автор има право на участие с една пиеса.

Отличията на конкурса са: Награда „Алеко Константинов“ за нова българска комедия, чийто паричен израз е две хиляди и петстотин лева и две поощрения от по петстотин лева.

Сатиричният театър „Алеко Константинов“ си запазва правото да постави наградената пиеса до две години след обявяването на наградите.

Кандидатстващите за конкурса пиеси се изпращат на e-mail: satira.aleko@gmail.com или на адрес: София, 1000, ул. „Стефан Караджа” 26, Сатиричен театър „Алеко Константинов” (за конкурса). Авторите трябва да посочат телефон и имейл за контакт.

Краен срок за получаване на пиесите е 15.11.2020 г.

Резултатите от конкурса ще се обявяват на 13.01.2021 г. – рожденият ден на Алеко Константинов.

Сподели в: