„Пукльовците“ помагат на учителите да развиват умения за работа в екип у своите ученици

Интервю със Ставрос Ставру за дигиталните образователни игри „Пукльовците“, които помагат на учителите да развиват умения за работа в екип у своите ученици.

Въпрос: Пукльовците – от къде това интересно име?

Отговор: Пукльовците са измислени същества, на които им пука. И те са тук, за да научат и нашите деца да им пука. За другите, за природата, за света. Защото вярваме, че само в свят, в който хората не са безразлични и им „пука“, може да има положителна промяна. А за да бъде устойчива тази промяна, трябва да сме заедно. Ето защо Пукльовците учат децата ни да работят в екип, да си помагат един други да се подкрепят взаимно. За по-доброто бъдеще на всички нас.

Въпрос: Разкажете ни как се зароди и реализира тази игра?

Отговор: Идеята е резултат от моите размисли върху това как съвременните технологии могат да се използват, за да стимулират директното общуване между децата и да изграждат нагласи на загриженост към другите и към света. Или точно обратното на това, за което дигиталните игри и мобилните устройства са най-критикувани в наши дни.

Така се появи прототипа на Пукльовците, който направих като подарък за класа на моя син за Коледа. Отзивите на учителя и реакциите на учениците бяха повече от положителни. Съвсем скоро и други класове от същото училище започнаха да играят. Аз самият се превърнах в звезда, която децата поздравяваха в училищния двор. Тогава учители споделиха с мен, че България е на едно от последните места по умения за работа в екип според проучване на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) през 2015 г. От друга страна, според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), това са ключови умения за успех в 21 век. От тях до голяма степен зависи нашата реализация в личен, социален и професионален план. Така открих мисията си и твърдо реших, че трябва да направя нещо по този въпрос. Защото ми пука. Защото искам по-добро бъдеще за моите деца.

В последствие, заедно с Ива Груева, създадохме Пукльовците (https://пукльовците.бг ) – образователни игри, които помагат на учителите да развиват умения за работа в екип у своите ученици, както и да изграждат нагласи на загриженост към другите и към света. За да превърнем децата ни в истински Пукльовци – хора, на които им пука!

Въпрос: За кои възрасти деца е подходяща играта и като учебна форма ли е предвидена? Колко са играчите и какви са накратко правилата?

Отговор: Пукльовците са предназначени за деца от 1-ви до 4-ти клас. Те се играят не повече от 30 мин. на седмица и то само в училищна среда, под контрола на учителя. Причината за последното ограничение е ключовата роля, която учителя има – той трябва да знае какви поведения да наблюдава по време на екипната работа на учениците и как да дава ефективна обратна връзка по начин, който да позволи на децата да осмислят социалния опит, който трупат. В бъдеще сме предвидили дигитални и настолни игри, които ще могат да се играят и вкъщи – от цялото семейство. Така се надяваме да въвлечем и родителите в учебния процес.

Ето как протича една игра: учениците се разделят в отбори от до 6 деца и всеки отбор се подрежда в кръг около един таблет. Учителят дава старт на играта и децата, като си сътрудничат, решават задачи, свързани с изучавания от тях учебен материал (най-често по математика и български език). Като колкото по-добре се справят със задачите и екипната работа – толкова по-добър резултат имат. И съответно помагат повече на съответния герой от играта да се справи с конкретен екологичен проблем, пред който е изправен. Сред екологичните ни теми са замърсяването на въздуха и водата, разделното събиране и рециклиране на отпадъците, замърсяването на почвите и изсичането на горите. След играта, учителят дава обратна връзка и всички заедно извеждат правила, подпомагащи екипната работа. Част от учениците споделят какво са научили за себе си и какво биха променили в ежедневието си.

Пукльовците могат свободно да се тестват на https://thepoppals.com/demo.

Въпрос: Какви умения развива Пукльовците у децата?

Отговор: С игрите е създадена и специална методика, която да напътства учителя в трудната задача да развива умения за работа в екип у своите ученици. Тя е разработена съвместно с експерти от катедра „Начална училищна педагогика“ и катедра „Специална педагогика и логопедия“ към „Факултет по науки за образованието и изкуствата“ в Софийски университет. Включва 8 теми, които са пряко свързани с екипната работа, а имено кооперативност, комуникативност, толерантност, емпатия, адаптивност, самоконтрол, асертивност и решаване на конфликти. Повече информация за методиката може да бъде намерена на https://thepoppals.com/methodology, а на нашия блог (https://blog.thepoppals.com) могат да се разгледат в детайли всяка една от 8-те теми.

Въпрос: Какви са отзивите до момента?

Отговор: Отзивите, както на децата и учителите, използващи Пукльовците, така и на редица педагози и психолози, са повече от положителни. Те често споделят с нас, че учениците стават по-чувствителни към другите; обръщат внимание на другите и адаптират своето поведение спрямо тях; опознават себе си и другите; грижат се един за друг; окуражават се да дават най-доброто от себе си; помагат си и др. На https://www.youtube.com/watch?v=QwI0kES3AtY може да чуете какво споделят за Пукльовците едни прекрасни второкласници от столичното 120 ОУ „Г. С. Раковски“. Как да останеш безразличен? Как да не ти пука?

Въпрос: Участвате в Промяната – как можем всички ние да ви подкрепим?

Отговор: Потенциалът на нашия социален ефект беше високо оценен от Промяната и сега сме един от финалистите в онлайн гласуването. Призоваваме всички, които смятат, че в училище децата ни трябва да се учат на „меки“ (или „житейски“) умения (като критично мислене, екипна работа, решаване на конфликти, творческо мислене и т.н.) и да развиват просоциални нагласи (на загриженост към другите и към света) да ни подкрепят. Това може да направите като гласувате за нас, Пукльовците, между 14-ти януари и 3-ти февруари 2020 г. на https://nova.bg/promyanata/puklyovtsite.

Сподели в: