Проф. Любомир Стойков получи почетния знак „Св. Климент Охридски“

Известният наш университетски преподавател, журналист, учен, изкуствовед и културолог проф. д.н. Любомир Стойков бе удостоен с едно от най-високите отличия на Софийския университет – Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Наградата му бе връчена от проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, за неговия цялостен принос към развитието на журналистиката, както и за заслугите на проф. Стойков към дейността на Факултета по журналистика и масова комуникация, и към катедра „История и теория на журналистиката“.

Ритуалът по награждаването се проведе в зала 1 на Университета по време на редовно заседание на неговия Академичен съвет. В своето благодарствено слово проф. д.н. Любомир Стойков подчерта, че приема тази награда като признание за духовната енергия и усилията, които е положил по време на близо 40-годишната си преподавателска дейност във Факултета по журналистика и масова комуникация. Той не пропусна да спомене имената на свои любими преподаватели, които с мъдрост и харизматичност са го вдъхновявали и продължават да го вдъхновяват до ден днешен: професорите Иван Славов, Исак Паси, Марко Семов, Кирил Нешев, Минчо Драганов и др.

Награденият сподели някои от генералните си принципи и методи на преподаване, сред които: да даваш на студентите повече, отколкото си длъжен да дадеш, преодолявайки формални и бюрократични ограничения; да преподаваш креативно и дивергентно, стимулирайки академичната младеж към самостоятелно мислене; да градиш мостове между теорията и реалния живот; да отдаваш дължимото на хумора, защото прекалената назидателност и дидактичност убиват пълноценния контакт със студентите. Професорът благодари на Софийския университет и за това, че именно в него е получил автономията и независимостта на учен, изследовател и преподавател, благодарение на което се е реализирал и утвърдил като анализатор на такива „маргинални“ (за високомерната наука) зони като всекидневната медийна култура, модата, субкултурите, лайфстайла, знаменитостите, еротиката, порнографията и пр. В заключение той отправи апел към академичната общност за повече атрактивност и естественост в образователния процес и за по-голям респект към студентите. „Нека да се вслушваме в техните идеи и критики, защото не само студентите се учат от своите професори, но и професорите трябва да се учат от своите студенти!“ – изтъкна проф. д.н. Любомир Стойков.

На церемонията за награждаването присъстваха колеги на професора, бивши и настоящи негови студенти, телевизионни екипи и др. Деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова сподели пред тях: „Проф. Любомир Стойков е бил мой преподавател и аз отлично познавам неговата педагогическа и преподавателска кариера, както и, разбира се, научните му изследвания… Той е от най-ценените и обичани от студентите преподаватели… Споделям този вълнуващ и радостен за професора миг, тъй като почетният знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента е огромно признание. Голяма чест и удоволствие е днес да връчим на проф. Стойков това най-високо отличие, защото той има извънредно големи постижения и принос в развитието на нашата академична общност.“

Сподели в: