Нова книга от колекцията на „Харвард Бизнес Ревю“ излиза днес

„10 задължителни четива по емоционална интелигентност“, част от колекцията на „Харвард Бизнес Ревю“, е една полезна книга както за всеки мениджър, така и за всеки служител, който иска с лекота да навигира служебните взаимоотношения.

От нея читателят ще научи как да взема умни решения, базирани на емпатия към околните, как да се справя с конфликти и да направлява емоциите в екипа си.

Добрите мениджъри контролират и знаят как да използват настроенията и емоциите си. А вие?

Авторът на международни бестселъри за емоционална интелигентност и специалист по темата Даниъл Колман посочва, че тя е два пъти по-важна за успеха на лидерите от всяка друга компетенция. Статията му, озаглавена „Какво ни прави лидери“, е изведена на челна позиция в това практично четиво.

Ето какво споделя в нея той:

Всеки, който се занимава с бизнес, е чувал истории за високо интелигентен, високообразован ръководител, повишен на ръководна длъжност, който е успял да се провали. А също са чували и истории за някого със солидни – но не и чак необикновени – интелектуални способности и технически умения, повишен на същата длъжност, който пък е успял да се издигне.

Тези разкази подкрепят широко разпространеното разбиране, че идентифицирането на индивиди, направени от „правилния материал“ за лидери, е по-скоро изкуство, отколкото наука. В крайна сметка персоналният стил на изключителния лидер е различен: някои лидери са тихи и аналитични, други държат пламенни речи от върховете на планини. Но по-важното е, че различните ситуации изискват различен вид лидерство. Повечето сливания изискват преговорите да се водят от по-чувствителен човек, докато спасяването на затъващи компании изисква някого с по-твърда ръка.

Аз обаче съм открил, че повечето ефективни лидери си приличат по един ключов начин: всички имат висока степен на това, което наричаме емоционална интелигентност. Не че коефициентът на интелигентност и техническите умения нямат значение. Имат значение, но като „праг на способностите“, т.е. като минимални изисквания за ръководни длъжности. Моето проучване, както и други скорошни изследвания, ясно показва, че емоционалната интелигентност е абсолютна необходимост на успешното лидерство. Без нея човек може да има най-доброто обучение на света, остър като бръснач аналитичен ум и безкраен поток от умни идеи, но пак няма да стане велик лидер.

През изминалата година аз и колегите ми се фокусирахме върху това как емоционалната интелигентност действа на работното място. Изучихме взаимовръзката между емоционалната интелигентност и ефективното изпълняване на задълженията, особено сред лидерите. Също наблюдавахме как емоционалната интелигентност се проявява на работното място. Как например можете да разберете, че някой има висока емоционална интелигентност, и как да я откриете в себе си? В тази книга ще проучим тези въпроси, като вземем поред всеки от компонентите на емоционалната интелигентност – самопознанието, самоконтрола, мотивацията, емпатията и социалните умения.

Сподели в: