Нова изложба в галерия „Париж“

От 11 януари 2021г. столичната галерия „Париж“ стартира традиционната си зимна експозиция –WINTERTIME. Участват постоянните автори на галерията, които са представители на следните стилове:

РЕАЛИЗЪМ И СЮРРЕЛИЗЪМ: Мария и Валери Върбанови, Марина Богданова, Росен Кръстев, Искрен Семков, Станислав Вардев, Даниела Зекина и дебютиращият млад художник – Божидар Динков.

НАИВИЗЪМ: Росен Рашев – Рошпака, Димитър Вецин, Анета Яламова, Петър Димов, Владимир Шунев и чуждестранните автори на галерията – Гуидо Ведовато (Италия) и Ролана (Литва). Тук можем да причислим и библейската живопис на Юлия Станкова, която представя нови три произведения върху дърво.

ГРАФИКА, КЕРАМИКА, АБСТРАКЦИЯ: Литографии и дигитална графика от Иван Нинов и Петър Бояджиев. Абстрактна живопис от Деля Чаушева, Петко Антонов и Руслан Котев, керамични скулптури от Изабел Немечек.

WINTERTIME 2021 в галерия „Париж“ има за цел както да съпостави произведенията на художниците от сходни стилови направления, така и да намери допирни точки между напълно противоположните такива – наивизъм и реализъм, наивизъм и абстракция, сюрреализъм и абстракция и т.н.

Посетителите в Галерия „Париж“ вероятно ще усетят една специфична нишка между произведенията, която ги обединява и създава една усещането за хармония.

С най-прости думи това е топлината и искреността в изкуството, която художниците на галерията носят и препредават на зрителите със своите произведения.

Надяваме се точно тази топлина на изкуството да ни сгрява през зимните месеци.

Колективната изложба в галерия „Париж“ продължава до края на месец март 2021 г.

Цялата експозиция е достъпна и виртуално в сайта на галерията: www.gallery-paris.com

Сподели в: