Николай Трейман представя фото обучението „Време и фотография“

Нека ви срещнем с Николай Трейман, основател и обучител на една от най-силните концептуални фото школи – Фотошкола Паралакс.
За Фотошкола Трейман казва, че е с девиз „Научи за да видиш“, може би единствена сентенция преведена от български на латински, а не обратното. Disce ut videas означава , че зад качествения образ стои сериозно познание, на което с удоволствие се посвещаваме.

Кой води обученията?

Преподаватели:

– проф.Цочо Бояджиев – изключителна многостранна личност, истинска радост е , че е влюбен точно във фотографията.
– доктор на изкуствоведските науки Катерина Гаджева – нейното задълбочено познание в областта на историята на фотографията превръща всяка тема в част от световното изобразително наследство.
-Николай Трейман – потомствен фотограф с богат преподавателски и професионален опит.

Над какво ще работите? Каква е основната тема?

Тази година темата е „Време и фотография“, като акцентът е активно снимане по предварително определени задачи. Въвеждащите лекции ще дадат насоките, по които всеки ще мисли и твори. Предвидени са пленери, работилници и т.н.

Къде и как да се запише човек?

Началото е на 8 ноември 18.30 ч. Граф Игнатиев 70.  Записването става след среща-разговор с Николай Трейман. Контакт:
treyman@abv.bg

 

Автор: Жюстин Томс

Сподели в: