НБУ организира Конкурс за нова пиеса

Нов български университет (НБУ) организира Конкурс за нова пиеса на тема „Парите“. С нея Конкурсът провокира интереса на драматурзите, пишещи на български език, към съществени за битието ни теми.

Авторът на наградената пиеса ще получи диплом от Ректора на НБУ, парична награда в размер на 3000 лева и поставяне на пиесата на театрална сцена. Право на участие имат пълнолетни български и чуждестранни граждани, които могат да се включат в Конкурса само с едно свое произведение.

Творбите ще бъдат оценявани от жури в състав: проф. Виолета Дечева, д. н. (председател), гл. ас. д-р Владимир Маринов, гл. ас. д-р Георги Гочев, проф. Михаил Неделчев, доц. Пламен Дойнов, д. н., проф. д-р Светла Христова и доц. Снежина Петрова.

Конкурсът се провежда с подкрепата на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2019 година.

Сподели в: