Националната галерия отваря врати

От днес (14 май) Националната галерия отравя врати за индивидуални посещения. Желаещите могат да посетят Двореца, Музея за християнско изкуство, Музея на социалистическото изкуство, както Музея за съвременно изкуство, къщите музеи на Вера Недкова, Иван Лазаров и Андрей Николов.

При посещенията са задължителни следните мерки, продиктувани от епидемичната обстановка в страната:

• Посетителите и информаторите в залите да носят маски;
• Посетителите да дезинфекцират ръцете си на входа;
• Поединичен достъп до касите при спазване на дистанция;
• Разглеждане на експозициите при спазване на дистанция;
• Поединично ползване на сервизните помещения.

Kвадрат 500 остава затворен до второ нареждане, тъй като условията за съхранение на произведенията на изкуството в сградата се поддържат от система за централна климатизация.

Сподели в: