НАТФИЗ стана партньор на международния проект IN SITU

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ е партньор в консорциума на стартиращ европейски проект в областта на културните и творчески индустрии в извънградските райони на ЕС

Проектът „IN SITU – местни иновации в културните и творчески индустрии в извънградски райони“ стартира на 1 юли 2022 г. с продължителност 48 месеца. Координатор на проекта е Центърът за социални изследвания в университета в Коимбра, Португалия. Проектът на стойност 4 милиона евро е финансиран от Европейската комисия по програма Horizon Europe.

Въпреки повишената видимост и значение на културните и творчески индустрии (КТИ), базирани в извънградските райони на Европейския съюз през последното десетилетие, все още съществува забележима липса на изследвания и политическо внимание към техните специфични нужди, характеристики и потенциал. Проектът IN SITU обединява водещи изследователски подходи към процесите на иновации, извънградско планиране и предприемачество в КТИ. Проектът има за цел да допринесе за увеличаване на капацитета на тези индустрии, за да могат да действат като двигател на иновациите, конкурентоспособността и устойчивостта в контекста на местното културно развитие.

Проектът IN SITU цели да предостави задълбочени познания относно ефектите от междусекторните връзки, иновативните стратегии за КТИ в извънградските райони и да разработи предложения за подобряване на културните политики в тази област. IN SITU включва и обучителна програма за развитие на капацитета на творческите организации, което да им позволи да участват в разрешаването на ключови обществени проблеми в съответните региони/общности. Основният дефиниращ аспект на IN SITU е връзката между научните изследвания и творческата практика чрез създаването и развитието на шест „IN SITU Labs“ – локални центрове в извънградски райони във всички краища на Европа, разположени в Португалия, Ирландия, Исландия, Финландия, Латвия и Хърватия.

Сподели в: