Намалената ставка на ДДС върху книгите e най-голямата помощ за книжния бизнес в условия на пандемия

Асоциация „Българска книга”, единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страна, проведе трета анкета сред своите членове с цел да проследи състоянието и тенденциите в книгоиздаването и книготърговията през изминалата 2020 година.

Според 74.6% от участниците в анкетата намаляването на ДДС върху книгите е факторът, оказал най-голяма подкрепа за книжния бизнес през 2020 г., преминала в условия на пандемия. Другите мерки в помощ на бранша, предложени от държавата – кампаниите за захранването на библиотечните фондове и програмите на Национален фонд „Култура”, са посочени като ефикасни съответно от 20% и от 7.9% от респондентите в проучването.

Като фактори с най-негативно влияние върху бизнеса книгоиздателите и книготърговците посочват затварянето на моловете (52.4%), цялостната намалена покупателна способност на потребителите (47.6%), непровеждането на най-голямото книжно изложение в страната – Софийски международен панаир на книгата (44.4%). Тези и други фактори резултират в по-малък брой издадени заглавия спрямо планирания за 2020 г. според 54% от анкетираните.

Като тенденция за изминалата година се очертава ръстът в онлайн продажбите, 68% от анкетираните имат повишение на продажбите от собствения си онлайн магазин в сравнение с продажбите от книжарници. Въпреки това според 49% от участниците в проучването делът на продажбите чрез собствен електронен магазин представлява едва 10% от общия дял на приходите през 2020 г.

В анкетата, проведена от Асоциация „Българска книга” в началото на месец февруари, участват 63 респонденти – книгоиздатели и книготърговци.

Сподели в: