Музикаутор призовава за защита на авторските права от изкуствения интелект

Организацията на автори и композитори в България МУЗИКАУТОР също се присъединява към отвореното писмо, адресирано до политиците от цял свят за гарантиране на авторските права при разпространението на изкуствения интелект (ИИ).

Писмото обединява позициите на десетки международни организации, които представляват интересите на шест милиона творци и артисти в сферата на музиката, аудиовизията, литературата, фотографията и други форми на изкуство. Сред тях са CISAC – Международната конфедерация на дружествата на композитори и автори, BIEM – Международно бюро на авторските дружества, управляващи правата за механичен запис и възпроизвеждане, CIAGP – Международният съвет на творците на графични, пластични и фотографски изкуства, IMPF – Международната организация на независимите музикални издатели, SCAPR – Международната федерация на организациите за колективно управление на сродни права, и още много организации от различни континенти.

Организациите признават, че в световен план правителствата осъзнават мащаба и потенциалните въздействия от ИИ, като предприемат мерки за защита на интересите на обществото като цяло и същевременно се стремят да запазят иновациите и технологичния прогрес.
В своето отворено писмо обаче международните организации изразяват безпокойството си от бързия и безпрецедентен напредък на ИИ, който ще засегне най-тежко именно културните и творчески индустрии. Известни са вече примери с творци, чиито произведения са използвани за обучение на ИИ без тяхното разрешение, заплащане на полагащото им се възнаграждение или дори признание, често под претекст за извършване на „изследователска дейност“.

По този повод международната авторско-правна общност отправя призив към правителствата за разработване и приемане на политики и законодателство, които признават и защитават творческия труд и поддържат стабилността на авторско-правните системи. Основните принципи, за които се настоява да бъдат спазвани, са:

• правна сигурност за творците, чието съдържание се използва в ИИ системи;

• запазване на лицензионния механизъм като средство за уреждане на права, гарантиращо на творците контрол върху използването на техните произведения;

• недопускане на изключения в законодателствата за извличане на информация от текст и данни, които не предвиждат за притежателите на права ефективен механизъм за „отказ“;

• признаване и посочване на авторите, чиито произведения са били използвани в ИИ системи;

• вменяване на задължения на операторите на ИИ за прозрачност и разкриване на информация относно използваните произведения в генерираното от ИИ съдържание;

• законова отговорност на ИИ операторите да водят регистри и отчетност за произведенията, които представляват изходна информация за генерираното от ИИ съдържание;

• развитието на ИИ да не бъде в противоборство с творчеството на човека.

В отвореното писмо се подчертава, че произведения, генерирани изцяло от ИИ, не бива да се възползват от същото ниво на защита като произведенията, създадени от човека. Организациите посочват още, че тази тема трябва да бъде спешен приоритет и е належащо глобалните дискусии да бъдат започнати бързо.

Цялото отворено писмо на международната авторско-правна общност и залегналите в него принципи можете да намерите на: https://www.cisac.org/Newsroom/articles/global-creators-and-performers-demand-creative-rights-ai-proliferation

Сподели в: