ЕОС Матрикс като двигател на процеси в икономиката

ЕОС Матрикс е най-голямата колекторска агенция в страната ни, която се е специализирала в събиране и управление на вземания. Тя е част от международната финансова група EOS Group, която има над 60 дъщерни компании в 26 държави.

Тайната на успеха на ЕОС Матрикс е именно международното ноу-хау, базирано на 43-годишния опит в събирането и над 30-годишния опит в изкупуването на вземания на EOS Group, което се прилага в страната ни от над 350 обучени и висококвалифицирани служители.

В работата си ЕОС Матрикс има ангажимента за събирането и управлението на просрочените вземания на своите клиенти, като се грижи за това да запази добрите взаимоотношения с техните партньори и клиенти. Това помага на компаниите, защото на първо място спомага за повишаване на тяхната ликвидност, което предполага използването на тези средства за погасяване на собствени задължения и инвестиции. Голяма част от компаниите, при наличието на несъбрани вземания, са принудени да съкратят работни места и да замразят заплатите. След намесата на колекторска агенция, те често могат да си позволят дори да разкрият нови работни места и да се разраснат. Средствата се влагат също в научна и развойна дейност, както и в инвестиции на финансовите пазари. От друга страна, работата на колекторските агенции освобождава значителен вътрешен ресурс, който може да бъде насочен към основната дейност на компаниите.

На пресконференция, която се проведе през септември, ЕОС Матрикс представи резултатите от ежегодното проучване на EOS Group на тема „Навици на плащане в Европа“ 2018. Провеждано за 11-и пореден път, проучването обхваща 3 400 компании от 17 европейски държави, а данните от него проследяват тенденции при нивата на просрочените и отписани вземания и последиците от тях за гражданите и за бизнеса.

Като цяло се наблюдава положителна тенденция по отношение на навиците на плащане в Европа и в България, като данните сочат, че 44% от българския бизнес ползва услугите на външен експерт като колекторски компании или адвокатски дружества за управлението и събирането на вземанията си. Отбелязва се увеличение на този показател с 2 пункта, в сравнение с 2017-а година, което се отчита като положителна тенденция, тъй като това означава, че все повече компании осъзнават значението на професионалното управление на вземанията за техния бизнес и за икономиката като цяло.

Що се касае за нагласите на бизнеса, европейските компании остават предпазливо- оптимистични относно бъдещето и забавянето на плащанията. Българските компании остават оптимисти, като 32% от тях очакват значително подобряване в следващите 2 години. В същото време 66% от анкетираните посочват, че компаниите за събиране на вземания насърчават добрите навици на плащане в обществото.

Сподели в: