ВИЗИЯ

РОМБОИД 700 – игра на думите и формите

"Драги приятели, колеги, грандомани, импровизатори на безделието, амбициозни и неамбициозни провокатори на желанията, продукти на корупцията, любовници, шмекери, шовинисти, перфидни националисти и либерални [...]