Мистичните церемонии на дервишите оживяха в уникалния спектакъл „Сема“

За втори път в България бе поставен единственият по рода си спектакъл „Сема“, който пресъздава древната танцова церемония на дервишите. Събитието се състоя в Зала 3 на Националния дворец на културата, а близо 900 специални гости имаха възможност да му се насладят.

Всички присъстващи на събитието станаха свидетели на мистичния обред Сема по Хюсеин Фахреддин Деде Ефенди, представен от Общността на истанбулската историческа турска музика. По време на ритуала в помещението, в което се изпълнява танцът, трябва да царстват тишина и спокойствие. Отляво се поставя нещавена червена кожа, в средата – бели нещавени кожи, на които седят дервишите, а отдясно е частта, в която се намират музикантите. Дясната страна на помещението, в което се танцува мистичният танц, представлява материалния свят, а лявата – духовния свят. Шапките на танцуващите танца Сема представляват надгробния камък на индивидуалната личност, белите дрехи – покровите на смъртните хора, а черните тоги на раменете на дервишите – земния живот.

През 2005 г. ритуалът „Сема“ е обявен от ЮНЕСКО за един от шедьоврите на устното и нематериално наследство на човечеството.

Спектакълът бе организиран от Turkish Airlines в партньорство с Viyatravel, Acibadem City Clinic и KOTON LTD.

Сподели в: