За намаляване на ДДС върху книгите апелира Асоциация „Българска книга“

Издателите, разпространителите на книжни издания и литературните агенти категорично се обявяват за намаляване на ДДС върху книгите, учебниците и учебните пособия, съобщават от Асоциация „Българска книга“.

„Единствено България и Дания са държави-членки на ЕС, в които не се прилагат данъчни облекчения върху книгите, а в най-бедната по икономически показатели страна на ЕС, официалната позиция досега бе твърдо да не се приема диференцирана ставка, независимо че я има във всички останали страни на Съюза. Намаляването на ДДС за книгите няма да е нарушение на европейските директиви, а възприемане на добри и съвременни действащи модели за насърчаване на продукт от национално значение“ – се казва в позицията на организацията.

Публикуваме становището й без редакторска намеса:

В България подобно данъчно облекчение функционира в сферата на туризма от много години – за хотелски и други услуги ставката е 9%, а не 20%. Това се възприема от всички, предвид необходимостта от позиционирането на страната ни, като атрактивна туристическа дестинация. За утвърждаване имиджа на България като страна с богато културно наследство и изключителен творчески потенциал, част от общоевропейската съкровищница и съвременно икономическо пространство, днес е необходимо да поставим в облекчена позиция и българската книга.

Постоянна цел на организацията е необходимостта от диференциране на данъчната ставка по отношение на книгите и учебниците в България, в синхрон с останалите страни в Европейския съюз, с което книгите и знанието да са по-достъпни за българските граждани, както да се повиши качеството на книжната продукция и условията на труд и заплащане в бранша, да се развиват инициативи за изграждане на четящи, на знаещи и можещи млади хора.

Извадка от меморандума, който Асоциация „Българска книга“ и Министерството на културата, както още 15 институции подписват преди повече от 10 години, гласи: „Културата е същност и проява на всяка цивилизация. Основно мерило за културата на една нация е нейната книжнина“. През 2006 г. бе стартирана националната програма „Четяща България“ и бяха загатнати основите на стратегия за развитие на книжния пазар. Една от главните цели на тази програма бе въвеждането на данъчни преференции и други облекчения за цялата книжна верига. Измина повече от десетилетие, а промени или политическа воля за тях до този момент не са реализирани.

Живеем във време, в което всички сме убедени в значимата роля на четенето на книги, но сме свидетели как интересът драстично намалява през последните години, включително заради техническите нововъведения и дигиталната среда на новото време. Новото време обаче изисква от държавата да прояви специално отношение към носителите на паметта, на знанието, на творчеството. Тези идеи се появяват постоянно през годините, говори се за тях, но до този момент нищо не се е променило и книгата продължава да оцелява, поставена в равни условия с всеки друг продукт в условията на пазарна икономика.

Крайно време е да се преразгледа този данък. Намалението на облагането на книгите ще ги направи по-достъпни и още по-добри, а това е неотложно необходимо, като се имат предвид и проблемите, с които се сблъсква образователната ни система. Четенето е предпоставка за по-добро образование, което е възможност за излизане от бедността – материална и духовна, път към развитие и усъвършенстване.

Оставаме на разположение за необходимите експертни разговори и с радост очакваме дискусия за по-доброто бъдеще на българската книга и страната ни. Макар закъсняла, според общоевропейския часовник, тя е прогресивна и рационална както в икономически контекст, така и предвид важността на въпросите, свързани с националната ни идентичност и културно съхранение.

Асоциация „Българска книга“ е единствената неправителствена браншова организация, която обединява повече от 120 български издателства, членувайки активно в европейската Федерация на книгоиздателите (Federation of European Publishers) и Федерацията на книгоразпространителите в Европа (European and International Booksellers Federation).

Сподели в: