Все повече малки фирми теглят бърз кредит, за да избегнат фалита

В наши дни става все по-лесно да се изтегли бърз кредит. Нуждаете се само от лична карта, компютър и Интернет, защото кандидатстването става онлайн.

Собствениците на малък бизнес прибягват към този вид заеми поради различни причини, като най-честите са изплащане заплати на служителите, издължаване към доставчиците, разходи за сключване на важни сделки и закупуване на нови материали или техника. Това са т.нар. оборотни средства на микро и малките предприятия.

Ниските нива на оборотния капитал обаче водят до влошаване на редица вътрешни процеси. Така, микро бизнесите се оказват изправени пред бързите заеми като единствен вариан да избегнат фалита.

Разбира се, експертите не препоръчват да теглите пари, които трудно бихте върнали в последствие, но финансовите затруднения все по-често срещани сред младите предприемачи и бизнеси.

В такива ситуации многоот тях прибягват към бързите кредити, заради кратките срокове за одобрение, гъвкавия срок на връщане и минималната документация.

Кредитните компании разработват специални програми, от които бизнесите в нужда да се възползват. Те предлагат подходящи кредитни продукти, финансови решения и консултации. Хората, упражняващи свободни професии, също избират бързите кредите по причини сходни с малките бизнеси. Сумите, които най-често се взимат варират между 50 и 5 000лв.

Расте броят на хората, които теглят кредити, за да спасят бизнесите си от фалит. На фона на приближаващата икономическа криза, тази новина може да се окаже повече от притеснителна. Според икономистите задаващата се криза ще бъде по-продължителна и по-сериозна от тази през 2009г. Първите, които ще усетят нейното идване, са точно малките бизнеси, които са на ръба на оцеляването.

Сляпото следване на първоначалния бизнес план може да се окаже предпоставка за парични затруднения при компаниите. Понякога финансовата ситуация се променя с много бързи темпове и неочакваните последици налагат взимането на бърз кредит.

За да избегнат фалита, предприятията трябва да имат ясна финансова стратегия за дългосрочен план. Това се оказва спънка дори за някои големи компании, които изпитват затруднения при пресмятанете на приходите и разходите си. В последствие те също се възползват от услугите на фирмите за бързи заеми.

През последните години бизнес кредитирането претърпя значителни промени, поради увеличилия се брой на клиентите. Фирмите за бързи заеми оптимизираха процедурите си по отпускане на средства, за да посрещнат неотложните нужди на бизнеса. По този начин, те не само спасяват малките предприятия от месечни финасови затруднения, но и генерално от фалит.

Сподели в: