Български разказ влезе в американски учебник по литература

Разказът на българската писателка Здравка Евтимова „Кръв от къртица“ със заглавие на английски език „Blood”(„Кръв“) е включен в учебник по литература за 8-ми клас в САЩ от началото на 2019 г. Така нашата писателка се нарежда редом до още 9 големи разказвачи, при това само англоезични, наред с класиците Едгар Алън По, Рей Бредбъри и Айзък Азимов.

Целта на този учебник е чрез литературни произведения учениците да обогатят своя речник, знанията си за езика и езиковите явления, да придобият умения да се изказват и пишат самостоятелно по зададена тема, да създават и обогатят представите си за структурата на литературни произведения от различни жанрове, да придобият основни познания за сюжет и неговото изграждане в различни прозаически торби, както и да бъдат способни да обосновават мненията си върху анализираното литературно произведение. Нещо, което за съжаление, напоследък не се прави както трябва в нашето училище.

„Мисля, че ние българите сме много силни, корави хора. Във висока степен сме индивидуалисти, в което не виждам нищо лошо. Може би вярната стъпка е да се превърнем в онзи прословут сноп копия на хан Кубрат. Тогава никой няма да ни счупи. Хубаво би било да предприемем решителни стъпки към социално осъзнаване на хората, към общи действия за решаване на наболелите проблеми в обществото ни. Мисля, че вървим с бавни стъпки към по-добро. Не с достатъчно висока скорост, но се движим в трудна и вярна посока. Необходимо е да ограничим жестокостта, на наложим закона над злодеите от всички прослойки, социални групи и етноси. Важно е да не спираме. Да не боксуваме. Макар и бавно, но непрекъснато да разширяваме територията на надеждата и доброто” – споделя успялата авторка.

Здравка Евтимова е родена през 1959 година в Перник. Завършила е английска филология във Великотърновския университет. Живее и работи в родния си град, който много обича. Превежда актгивно от английски. Автор на близо 20 книги с проза, част от тях преведени във Франция, Китай, САЩ, Канада, Италия, Испания и др. Нейни разкази са публикувани в антологии и периодични издания в 32 страни на света. Лауреат на над 20 престижни литературни награди у нас и в чужбина. Секретар на българската секция на ПЕН- България / Световния писателски съюз/.

Сподели в: