Българска фестивална асоциация: Кризата днес е възможност да покажем, че можем да действаме заедно

Позицията на Българска фестивална асоциация във връзка с обявяването на пандемията с коронавирус, наложените временни ограничителни мерки и очакваните икономически последствия за културния сектор

Безспорно безпрецедентна и извънредна е ситуацията, пред която пандемията с коронавируса ни поставя с всеки изминат час и минута. Критични са, а и ще бъдат, последствията за много сектори на социалния и икономическия живот у нас, включително и културния такъв. Наред със здравеопазването, транспорта, образованието и туризма, културните индустрии, културните оператори, артистите на свободна практика, културните институции (държавни, общински и частни), в които се провеждат културни събития, са също сред най-засегнатите сектори от ограничителните мерки, въведени с извънредното положение в страната, а и в Европа.

По цял свят и у нас вече паднаха хиляди спектакли, концерти и турнета, кинопрожекции, клубни и камерни форми, записи, майсторски класове и редица прояви на закрито и открито. Огромен брой фестивали у нас също бяха принудени да отказват и отлагат своите събития, сред тях са фестивални платформи със световно и национално значение като “София филм фест”, МФ „Мартенски музикални дни“, „Европейски музикален фестивал“, „Софийски музикални седмици“, и сме сигурни, че този списък ще се разраства пропорционално на времевата продължителност на извънредната ситуация.

Неосъществените договори и прекъснатите публични дейности водят както до неумолими финансови загуби от неустойки, от вече закупени самолетни билети и платени резервации, от извършени разходи за реклама и промоция на събитията, така и до липса на приходи за неопределен период от време. В културния сектор на България работят хиляди хора, които без осъществяване на планираните събития (фестивали, концерти, представления, и прочие) остават практически без работа и доходи.

Същевременно навсякъде по света започна разговорът за компенсаторни механизми за подкрепа на културния сектор, който носи милиарди като приходи на националните бюджети. Още преди две седмици Европейският съюз предложи „Финансова инициатива в отговор на коронавируса“, която достига 35 милиарда евро, от които 8 ще бъдат в подкрепа на малките и средни предприятия.

В синхрон с действията на нашите колеги по света и Българска фестивална асоциация входира официално писмо-становище на 18.03.2020 г. (сряда) в Министерство на културата, Министерски съвет, Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика, чиято цел е да представи сектор култура като един от най-уязвимите сектори и да стартира комуникация с държавните институции, за да бъдат предложени адекватни компенсаторни мерки. Пълния текст на нашето писмо може да прочетете тук.

Като паралелна и последваща стъпка на Българска фестивална асоциация в рамките на тази безпрецедентна ситуация беше разработване на проучване за загубите, нанесени от пандемията с коронавирус, наложените временни ограничителни мерки и очакваните икономически последствия. Данните ще бъдат обобщени и представени пред държавни публични органи с цел да помогнем реалистично да бъдат отчетени загубите, които сектор култура търпи предвид мерките, наложени в страната и света с цел намаляване на разпространението на коронавируса. Анкетата може да откриете тук.

Разбираме и споделяме трудностите, пред които е изправен културният сектор. Вярваме, че кризата е предизвикателство, но се опитваме да я мислим и като възможност за инициирането на градивен диалог между гражданските организации и държавните институции в търсене на точните решения. В момент на криза е от изключителна важност да се държим и действаме като едно – като общност!

Светлозара Христова
Изпълнителен директор
Българска фестивална асоциация

Сподели в: