Артисти разказват за домашното насилие над жени в спектакъла „Сподели, за да разкажа“

През последните години насилието в семейна среда отбелязва ръст. Това провокира група артисти, които решават да поставят темата за домашното насилие на театрална сцена и да предизвикат публиката да говори открито за проблема. Така се ражда спектакълът „Сподели, за да разкажа“, който е артистична алтернатива срещу домашното насилие.

„Сподели, за да разкажа“ е документален театър, създаден по историите на три жени, преживели насилие. Те са реални прототипи, осмелили се да споделят интимни детайли от ежедневието на насилваната жената. Историите им получават художествени имена – „Книжни топчета в косата“, „Кука и ножица“, „Дървото зад ъгъла.“ Да ги разкажат се осмеляват актрисите Добриела Попова, Росица Гевренова, Яна Грозданова и Диана Спасова.

Спектакълът ще бъде представен на 18 септември 2019 г. oт 19.00 ч. в Дом на киното. Представлението е съвместен проект на Университетски театър на Нов български университет и Фондация „Платформата Не“. Той е симбиоза между театралния продукт „Премълчаното разказано“ и сесия по „Playback theatre“.

Интердисциплинарният екип на проекта е поканен преди четири години от доц. Възкресия Вихърова, чиято е идеята за спектакъла. От тогава до днес участниците в проекта събират историите на жени, преживели насилие. Постепенно жертвите решават да разкажат историите си, макар и трудно. Три жени, останали анонимни, се съгласяват да подарят разказите си на екипа. Така през януари 2016 г. „Премълчаното разказано“ е факт. Системната работа на екипа на спектакъла постепенно се превръща в кауза -артистична и чисто човешка.

Спектакълът е представен в почти всички областни градове на страната, успоредно с кампания за Ненасилие над жени. Още първите срещи на екипа с публиката, довеждат до диалог. Зрителите търсят контакт с артистите и споделят, чути, видени и преживени ситуации на насилие. Оказва се, че социалният феномен – насилие, е с огромни мащаби, а „Премълчаното разказано“ е разпознато като артистична алтернатива за обговарянето му. Екипът възприема това, разпознава го като възможност за много хора да споделят, разкажат и дори преодолеят преживяното. Това е и причината през 2019 г. в екипа да бъде поканена гл. ас Антоанета Петрова с група млади артисти от Нов български университет, обучени в техниката „Playback theatre“. Те се включват със сесия след представлението, за да провокират публиката да сподели преживяванията си. Чрез сесиите по „Playback theatre“ зрител избира доброволно да седне на стола на разказвача и да сподели. Артистите отиграват неговата ситуация, а той я поглежда отстрани. Целият този процес предразполага и провокира личностния потенциал на участника за справяне със спомена от споделената ситуация.

Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“.

Билети за спектакъла мога да бъдат закупени от тук: https://epaygo.bg/3498103195

Сподели в: