creativeeurope

Пътеводител #CreativeEurope: Критерии за оценка с Леони Ходкевич в подкрепа на културни организации

Леони Ходкевич – писател, културен продуцент, професор по международен културен мениджмънт в европейски и американски университети, както и експерт-оценител към Европейската комисия, ще [...]