НБУ

XXIII Семиотична школа на тема „Любов и секс в дигиталната епоха“

Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания (ЮИЕЦСИ) към Нов български университет организира XXIII международна семиотична школа, която тази година ще се обхваща темите за [...]