като същевременно се радва на подкрепата на по-голямата група.