изкуство

Изложбата „Икигаи“ представя две от най-древните японски изкуства

Организирани уъркшопове ще запознаят желаещите с японските изкуства Изложбата „Икигаи“ ще представи две от най-древните японски изкуства Кири-е и Темари и тяхното приложение. [...]