Author
Габриела Ахчийска

ПЪТУВАНЕ НА СТИХИИТЕ – изложба в „Червената точка“

Пътуване на стихиите разглежда темата за съвместимостта на елементите, тяхното проявление около нас, природните закони, инстинктите и желанията, породени от тяхното взаимодействие. Изложбата [...]