Програма на Младежки театър „Николай Бинев“ за месец ноември

МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ БИНЕВ”

НОЕМВРИ 2018 г

дата

ден

час

СЦЕНА

ПОСТАНОВКА

3

СЪБ.

11

Г

КАРЛСОН,КОЙТО ЖИВЕЕ НА ПОКРИВА

11

К

ТАЛАСЪМА ТРОПАЛАН

4

НЕД.

11

Г

ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ

16

К

ПРИКАЗКА ЗА РИЦАРЯ БЕЗ КОН

7

СР.

18:30

К

Христо Карастоянов „Животът няма втора половина“

7

СР.

19

Г

СПЕЦИАЛНИ ПОВОДИ

8

ЧЕТ.

19

Г

ЕКВУС

9

ПЕТ.

19

Г

НЯКОИ ГО ПРЕДПОЧИТАТ

10

СЪБ.

11

Г

АЛИСА

19

К

ПИЛЕТО

11

НЕД.

11

Г

ПИНОКИО

19

К

ИВАНОВ

13

ВТ.

19

Г

РАЗДЕЛЯМ ДВОЙКИ

19

К

СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА И ВЪЛКЪТ

14

СР.

19

Г

КУХНЯТА

15

ЧЕТ.

19

Г

ЧАСЪТ НА ВЪЛЦИТЕ

16

ПЕТ.

19

Г

КРАСИВИ ТЕЛА

17

СЪБ.

11

Г

БРЕМЕНСКИТЕ МУЗИКАНТИ

19

Г

СПЕЦИАЛНИ ПОВОДИ

11

К

ТАЛАСЪМА ТРОПАЛАН

19

К

ЛЮБОВНА ПЕСЕН

19

КИ

ВЕРИГА ОТ ДУМИ

18

НЕД.

11

Г

БРЕМЕНСКИТЕ МУЗИКАНТИ

19

К

КАТО ТРОХИ НА ПРОЗОРЕЦА

20

ВТ.

19

Г

НЯКОИ ГО ПРЕДПОЧИТАТ

21

СР.

19

Г

КАК ИНДЖЕТО НЕ СТАНА ЦАР

22

ЧЕТ.

19

Г

ПЕТЕЛ

19

К

NORDOST

23

ПЕТ.

19

Г

ЛОВЕЦЪТ НА ПРИКАЗКИ- ГОСТУВА ДКТ- ПЛЕВЕН

24

СЪБ.

11

Г

АЛИСА

11

К

ТАЛАСЪМА ТРОПАЛАН

19

К

ПИЛЕТО

25

НЕД.

19

К

ИВАНОВ

27

ВТ.

19

Г

СТРАХОТНИ МОМЧЕТА

28

СР.

19

Г

СПЕЦИАЛНИ ПОВОДИ

19

К

СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА И ВЪЛКЪТ

29

ЧЕТ.

19

Г

РАЗДЕЛЯМ ДВОЙКИ

19

КИ

ВЕРИГА ОТ ДУМИ

30

ПЕТ.

19

Г

МЪЖЕТЕ ПРЕДПОЧИТАТ ДА ИЗЛЪЖАТ- ГОСТУВА ДТ- ЯМБОЛ

*Г – Голяма сцена / *К – Камерна сцена

МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ БИНЕВ”

НОЕМВРИ 2018 г

дата

ден

час

СЦЕНА

ПОСТАНОВКА

3

СЪБ.

11

Г

КАРЛСОН,КОЙТО ЖИВЕЕ НА ПОКРИВА

11

К

ТАЛАСЪМА ТРОПАЛАН

4

НЕД.

11

Г

ХЕНЗЕЛ И ГРЕТЕЛ

16

К

ПРИКАЗКА ЗА РИЦАРЯ БЕЗ КОН

7

СР.

18:30

К

Христо Карастоянов „Животът няма втора половина“

7

СР.

19

Г

СПЕЦИАЛНИ ПОВОДИ

8

ЧЕТ.

19

Г

ЕКВУС

9

ПЕТ.

19

Г

НЯКОИ ГО ПРЕДПОЧИТАТ

10

СЪБ.

11

Г

АЛИСА

19

К

ПИЛЕТО

11

НЕД.

11

Г

ПИНОКИО

19

К

ИВАНОВ

13

ВТ.

19

Г

РАЗДЕЛЯМ ДВОЙКИ

19

К

СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА И ВЪЛКЪТ

14

СР.

19

Г

КУХНЯТА

15

ЧЕТ.

19

Г

ЧАСЪТ НА ВЪЛЦИТЕ

16

ПЕТ.

19

Г

КРАСИВИ ТЕЛА

17

СЪБ.

11

Г

БРЕМЕНСКИТЕ МУЗИКАНТИ

19

Г

СПЕЦИАЛНИ ПОВОДИ

11

К

ТАЛАСЪМА ТРОПАЛАН

19

К

ЛЮБОВНА ПЕСЕН

19

КИ

ВЕРИГА ОТ ДУМИ

18

НЕД.

11

Г

БРЕМЕНСКИТЕ МУЗИКАНТИ

19

К

КАТО ТРОХИ НА ПРОЗОРЕЦА

20

ВТ.

19

Г

НЯКОИ ГО ПРЕДПОЧИТАТ

21

СР.

19

Г

КАК ИНДЖЕТО НЕ СТАНА ЦАР

22

ЧЕТ.

19

Г

ПЕТЕЛ

19

К

NORDOST

23

ПЕТ.

19

Г

ЛОВЕЦЪТ НА ПРИКАЗКИ- ГОСТУВА ДКТ- ПЛЕВЕН

24

СЪБ.

11

Г

АЛИСА

11

К

ТАЛАСЪМА ТРОПАЛАН

19

К

ПИЛЕТО

25

НЕД.

19

К

ИВАНОВ

27

ВТ.

19

Г

СТРАХОТНИ МОМЧЕТА

28

СР.

19

Г

СПЕЦИАЛНИ ПОВОДИ

19

К

СЕДЕМТЕ КОЗЛЕТА И ВЪЛКЪТ

29

ЧЕТ.

19

Г

РАЗДЕЛЯМ ДВОЙКИ

19

КИ

ВЕРИГА ОТ ДУМИ

30

ПЕТ.

19

Г

МЪЖЕТЕ ПРЕДПОЧИТАТ ДА ИЗЛЪЖАТ- ГОСТУВА ДТ- ЯМБОЛ

*Г – Голяма сцена / *К – Камерна сцена

Сподели в: