Нова документална поредица тръгва по БНТ

Поредица от 6 документални филма на режисьорката Мария Мусорлиева за извънсъдебната медиация стартира по БНТ. Канал 1 започва излъчването им от 2 юни 2008 г. всеки понеделник и сряда от 13:30 часа в три поредни седмици

Документалната поредица е създадена в студио "Блу аис продакшънс” по проект "Съдът по телевизията ІІ” на сдружение Правна инициатива за образование и развитие (ПИОР), финансиран от Американската агенция за международно развитие – Инициатива за укрепване на съдебната система.
Този проект е продължение в национален мащаб на проектите „Съдът по телевизията” и „Аз и законът”, чиято основна цел е от една страна да представи работата на съда и да запознае гражданите с техните права и как те могат да бъдат защитени –  чрез проследяването на реален съдебен казус, и от друга – да повиши компетентността и знанията на професионалистите в правораздавателната система. Всеки от шестте филма съдържа две части – 30-минутен киноразказ, който проследява една обикновена човешка история, която може да се случи на всеки, и 20-минутна разширена учебна част, в която водещи специалисти представят своя опит и коментират решаването на подобни казуси.

Проектът е уникален за България, защото за първи път на широка аудитория се представя една изключително сложна и трудна материя – гражданско-правната проблематика, която обаче пряко и всекидневно засяга живота на всеки едни от нас – защита на правата на потребителите, право на собственост, авторски прва, родителски права…

Сподели в: