Национална научна конференция в Нов български университет

„Портретът на моя дневник“ (1966) и „Жените на Варшава“ (1968) от Георги Марков в българската литература и култура

Департамент „Нова българистика“ на Нов български университет организира национална научна конференция, посветена на книгите „Портретът на моя двойник” (1966) и „Жените на Варшава“ (1968) на българския журналист, сценарист и публицист Георги Марков. Преподаватели, изследователи и студенти от НБУ, Института за литература при БАН, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и др. ще опишат и анализират мястото на двете творби в литературата на ХХ век, с фокус върху присъствието им в един възможен алтернативен канон от творби, създавани в периода на Народна република България.

Акцентите в докладите на предстоящата конференция ще бъдат поставени както върху сюжетите около написването, публикуването и критическите рецепции на произведенията, върху близкото четене на двете новели в сравнителен план с останалите текстове в едноименните книги, върху спецификите на наративните им модели и текстологически проблеми, свързани с по-късни преработки, така и върху мястото им в творчеството на Георги Марков като вероятни върхови постижения в неговата художествена проза, ролята им в литературата от 60-те години на ХХ век и в контекста на българската белетристика от периода на НРБ.

Конференцията е част от модула „Алтернативният канон: Творбите“, чиято концепция е чрез такива изследвания и научни форуми да се реконструира алтернативният канон от художествени произведения, който се противопоставя на официалния канон от епохата на комунистическия режим.

До този момент са проведени два такива форума – конференции за романа „Хайка за вълци“ от Ивайло Петров и за „Стихове“ от Константин Павлов. Като резултат от тях бяха издадени два големи сборника. Предстои и издаване на трети сборник.

Инициативата се провежда в рамките на научноизследователската програма „Литературата на Народна република България (1946-1990)“, реализирана от департамент „Нова българистика“ на Нов български университет.

Програма

23 ноември 2018 (петък)

10:00 – Пламен Дойнов (НБУ): Защо тези две новели?

„ПОРТРЕТЪТ НА МОЯ ДВОЙНИК“

10:30 – Пламен Антов (Институт за литература при БАН): „Портретът на моя двойник“: кога и как е написана творбата и други питания

10:50 – Мая Ангелова (Великотърновски университет): За еднородния съперник. Двойникът в творчеството на Георги Марков и соцреалистическото множене

11:10 – Биляна Курташева (НБУ): Двойничества, автопортрети, картоиграчи

11:30 – Мария Огойска (НБУ): Двойникът прочетен през Играчът

11:50 – Тони Николов (сп. „Култура“): Двойничеството в творчеството на Георги Марков

12:10 – 12:40 – Дискусия.

12:40 – 13:30 – Обедна пауза.

„ЖЕНИТЕ НА ВАРШАВА“

13:30 – Михаил Неделчев (НБУ): Джендем баир като метафора за българската клаустрофобичност в рамките на социалистическия лагер

13:50 – Иван Станков (Великотърновски университет): Релативизмът в „Жените на Варшава“

14:10 – Морис Фадел (НБУ): Жените в „Жените на Варшава“

14:30 – Йордан Ефтимов (НБУ): Греховни или винаги невинни: Мимолетната вечна женственост в „Жените на Варшава“

14:50 – 15:10 – Кафе-пауза.

15:10 – Методи Методиев (НБУ): Социални роли и социалистически анти-джендъризъм в средата на 60-те години: Георги Марков и „не/неговите“ жени

15:30 – Соня Николова: Библейската притча за добрия пастир в пределите на социалистическата пустиня

15:50 – Михаела Илиева (Софийски университет): „Жените на Дяволския хълм“ – неосъществената екранизация на романа „Жените на Варшава“

16:10 – Анджела Родел: Предизвикателството Георги Марков да бъде превеждан на английски език

16:30 – Антоанета Алипиева (Шуменски университет): Циниците. Вера Мутафчиева и Георги Марков

16:50 – 17:30 – Заключителна дискусия.

Сподели в: