Марина Стефанова и CSR Advice Box

Днес на фокус при нас е Марина Стефанова и проектът CSR AdviceBox. Марина разказва повече за него и защо корпоративната социална отговорност е важна за бизнеса в България.

Какво още не прави бизнеса, за да е светът по-добро място?

Всъщност бизнесът дълго време се е усъвършенствал да прави онова, което се очаква от него – да доставя качествени продукти и услуги, навреме и на приемлива цена. Някои компании, обаче, не осъзнават, че очакванията към тях са се променили. Днес, за да бъдат привклекателни партньори, те трябва да бъдат още добър работодател, добър корпоратвен гражданин. Това е различно от горното задание.

Подобна промяна изисква всеки да преосмисли своята мисия и полезност. В тази връзка, повечето предприятия все още не са поели тази отговорност и отговарят хаотично, спорадично и неустойчиво на тези очаквания. Някои мениджъри поддържат тезата, че ако "препишат" добри практики от своите конкуренти или направят нещо хубаво, това е достатъчно да "отметнат" и CSRa. Е, това не е така. И то е видимо не само професионалисти като мен. То изглежда "фалшиво" и за клиентите, които не разбират толкова от бизнес процеси. Тогава и двете страни правят компромис при взаимодействието си, най-често акт на покупко-продажба. Но не бъркайте подобен еднократен акт за ангажимент или лоялност, нито към продукта, нито към продавача.

Кои са основните причини за това бизнесът все още да не се занимава по-сериозно с корпоративна социална отговорност (КСО)?

Най-често, защото това не обърква неговия бизнес модел. Много компании нямат достъп да крайния клиент, имат дългосрочни договори или са фактически монополисти на мястото, в което работят. Другата често срещана причина е, че хората, натоварени с тази задача, не са подготвени и не знаят откъде да я подхванат. Е, това вече няма да е проблем, защото CSR AdviceBox ще бъде безплатна професионална поредица на български език, която ще се излъчва онлайн и "който търси, ще може да намери".

Кой е поканен да подкрепи новия проект CSR AdviceBox?

На първо място, това са компаниите-лидери в корпоративната социална отговорност, които искат да насърчат споделянето на тези управленски ценности и да подпомогнат своите служители, подизпълнители, доставчици и всички заинтересовани да имат достъп до актуална, професионална и синтеризирана информация. Поредицата се предлага също и в обучителен пакет, за да могат мениджърите, ангажирани с КСО, да я ползват по удобен, модерен и достъпен начин в своята ежедневна дейност.

Какво се случва в тези 40 дни за старт на CSR AdviceBox?

Дарителската кампания #CSReverywhere е насочена към популяризиране на новия продукт и набиране на средства за изработката и заснемането на пилотните 20 серии. В рамките на 40 дни ще споделям част от своя личен и професионален живот, за да покажа как всеки, с ежедневните си избори, може да допринася за устойчивото развитие на компанията, общността или заобикалящата среда. Планирам да организирам или участвам в 20+ събития, посветени на 20-те серии. Ще споделям как се забавлявам, доброволствам, организирам проекти, преподавам, изследвам темите за отговорността на компаниите – в ежедневието и работата.

Пожеланието Ви към нашите читатели?

Желая им прекрасно лято и наесен, с нови знания, сили и вдъхновение от CSR AdviceBox да поемат отговорността си, за да превърнем работата си и света в по-добро място.

Сподели в: