Лични данни

Политика за Съхранение и Ползване на Личните Данни в Kafene.bg

Последна актуализация: 30/08/07

Тук може да откриете Политиката за Съхранение и Ползване на Личните Данни в Kafene.bg. В случай на значителни промени, ще бъдете уведомен на посочения от Вас Email адрес или чрез известие в сайта.

Защитата на личните данни са основен приоритет за Kafene.bg. Kafene.bg се придържа към следните принципи:
(а) Kafene.bg се задължава да не разкрива, отдава или продава Вашата лична информация на трети страни с маркетингови цели
(б) Kafene.bg се задължава да не разкрива Вашата лична информация пред други потребители, без Вашето изрично съгласие

Информация

Регистрация
По време на регистрация, от Вас се изисква да предоставите: име, фамилия, адрес, Email адрес, потребителско име, парола и възраст.

Cookies и Log файлове
Kafene.bg използва cookies и log файлове. Информацията се използва за подобряване и персонализиране на услугите предлагани в Kafene.bg

Комуникация
За функционирането на услугата е необходима комуникация между Вас и Kafene.bg посредством Вашия Email.

Въпроси и Предложения
Ако имате въпроси или предложения относно Политиката за Съхранение и Ползване на Личните Данни в Kafene.bg може да ни изпратите Email на: info@kafene.bg или да се свържете с нас на + 359 885 90 52 99.