Културен панел 3: Предизвикателствата в преподаването на чужди езици

Членовете на сдружението на европейските културни институти EUNIC Клъстър България канят преподаватели по чужди езици да се включат в дискусията „Преподаване на чужди езици” и да обменят опит, да споделят нуждите и предизвикатествата, пред които са изправени, както и възможните им решения. Дискусията ще се проведе на 16 април 2018 г. от 18:30 в Гьоте-институт в София.

Езикът и културата имат дълбока и хомогенна връзка. Те се развиват паралелно, влияейки си постоянно, и сформират различни общества. Познанието на чужд език означава много повече от владеене на правопис, богат речник или граматика. Трудно бихме могли да разберем някоя култура, без да имаме директен достъп до нейния език. Освен това, както настоява немският академик Бътгест, културното обучение всъщност е ключов фактор за използването и усвояването дадена езикова система. В декларацията „Беладжио“ на Европейската културна фондация и Международния съвет за развитие на образованието през 1981 година се твърди: „За ефективно международно сътрудничество познаването на други страни и техните култури е също толкова важно, колкото и владеенето на техните езици, а такова едно знание е зависимо от чуждоезиковото обучение“.

Днес значението на чуждоезиковото обучение става все по-голямо именно във връзка с тази му функция на основа за обединението на хората отвъд държавните граници. И все пак през XXI век  в България преподаването на чужди езици е изправено пред много нови предизвикателства – от популярността на учителската професия, до развитието на технологиите и промените в начина, по който хората учат и прекарват времето си.

Има различни езици и граматики и има различни начини за учене и преподаване на език, но всички учители и училища са изправени пред едни и същи трудности. Според предварително проучване, направено сред различни преподаватели по немски, полски, испански и унгарски език у нас, най-големите трудности идват от недостатъчната подготовка на кадри, липса на преподаватели и застаряването на професията. Те поставят въпроси до каква степен училищният курикулум отговаря на бъдещите професионални потребности на учениците  и необходимостта от преосмисляне на университетската подготовка на бъдещите учители, като се даде превес на практическото обучение. Модератор на дискусията е Ирина Недева, а добрите практики и варианти за справянето с трудностите ще бъде споделено с институциите.

Целта на панелната дискусия е да осигури стратегии за справяне с тези предизвикателства и за подобряване на методите на преподаване.

Сдружението на културните центрове в България EUNIC организира поредицата от дискусии „Културни панели“, чиято цел е да обогати, задълбочи и разнообрази диалозите, свързани с културата. Ежемесечните дискусии по време на българското председателство на ЕС са място за споделяне и обсъждане на различни гледни точки между граждани, политици, социолози, студенти, учители, философи, художници, писатели и журналисти, които се вълнуват от съвместния живот в днешна Европа.

Сподели в: