Все повече мишки и плъхове в София

Борбата с мишките и плъховете е все по-голямо безпокойство в България, тъй като в страната има нашествия от различни видове от тези вредители. В София специално се наблюдава завишаване на тези нашествия през настоящата зима. Тези вредители могат да причинят здравословни проблеми, щети на имущество, а също така могат да бъдат носители на болести. Да не споменаваме колко голям стрес представляват за хората, когато ги видят.

В България се срещат три основни вида мишки и плъхове: Rattus norvegicus, известен още като кафяв плъх или норвежки плъх, Rattus rattus, известен още като черен плъх и Mus musculus, известен още като домашна мишка. Трите вида имат големи порции от отличителни белези, благодарение на които всеки професионалист може да ги различи и в борбата срещу тях да вземе мерки адекватни за съответния вид. По този начин се постига по-голяма ефективност в борбата с тях и се свежда до минимум риска от повторно посещение на гризач в дома ви.

Нека Ви разкажем повече за трите вида:

Кафявият плъх е голям, кафеникаво-сив гризач, който може да достигне до 40 см дължина, включително опашката, като тялото му се ограничава да 22-24см. Живее в различни среди, включително градски райони, земеделски земи и влажни зони. Те имат силен навик да се ровят и е известно, че причиняват щети на имущество, замърсяване на храната и разпространение на болести. Често гризят кабели, изолации и други. Обитава най-често мазета, канализации и приземни етажи. Мързелив е и не обича да се катери на високо.

Когато говорим за по-високи места в сградата, включително под подпокривните пространства обикновено си имаме работа с Черният плъх. Той е по-малък гризач с по-тъмен цвят, който може да достигне до 30 см дължина, включително опашката и само тяло около 18см. Наблюдава се активност от черен плъх в по-високи пространства. Изключително добър катерач е, което го прави напаст на практика навсякъде.

Домашната мишка пък е малък, сиво-кафяв гризач, който може да достигне до 10 см дължина, включително опашката. Характеризира се с големи уши, дълга опашка и издължена муцунка. Разпространен е повсеместно и може да се открие абсолютно навсякъде. Движи се изключително бързо, което прави залавянето му почти невъзможно без подходящи механични средства за целта.

Мишките и плъховете могат да разпространяват различни болести, включително салмонелоза, лептоспироза и хантавирус. В допълнение, те могат също така да внесат други вредители, като бълхи, в домовете и други среди. Бълхите обичат да снасят яйца в козината на плъховете. Именно за това когато есента и зимата не се вземат мерки срещу плъховете е характерно напролет да се наблюдава бум на бълхи в мазетата на сградите.

Важно е да се обадите на професионален специалист по борба с вредителите, ако подозирате, че имате мишка или плъх. Специалистите по контрол на вредителите имат обучението, знанията и оборудването, необходими за ефективно премахване на тези вредители и респективно за защита на общественото здраве и имущество. Те използват комбинация от примамки, капани и инсектициди за елиминиране на мишки и плъхове и могат също да помогнат за предотвратяване на бъдещи зарази. Идеята просто за да разхвърляте отрова сами и да се справите с проблема от раз звучи примамливо, но често води до обратен ефект. Причината е, че гризачите са хитри и ако заподозрат, че примамката е отровна и по-вероятно никога да не ядат от нея и да се увеличи популацията им. Една от фирмите за борба с мишки и плъхове, която използва метода на хитрост е Хлебарките БГ. Методът на хитрост гарантира унищожаване на този вредител и предотвратяване не повторното му появяване в бъдеще.

Сподели в: