WWF представя пътуваща изложба на редките видове от 10 парка

Във фоайето на Националния природонаучен музей, бул. Цар Освободител 1, WWF Световен фонд за дивата природа откри пътуваща изложба за възстановяването на редки видове в 10 природни парка.

Експозицията е част от голям проект за възстановяване и опазване на горски природни местообитания и растителни видове, изпълнявана от WWF, Изпълнителната агенция по горите и десет дирекции на природни паркове, съфинансиран по програма ЛАЙФ+ на ЕС.

Изложбата включва изображения и описания на редки видове и на дейностите по възстановяването им, както и снимки на природните паркове от птичи поглед, дело на фотографа Александър Иванов.

Пътуващата изложба ще остане в природонаучния музей до 10 октомври, след което ще започне обиколката й из страната, която ще включва градовете: Враца, Белене, Габрово, Русе, Шумен, Варна, Бургас, Сливен и Рила.

Допълнителна информация:
Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF развива дейности в над 100 държави с помощта на 4000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. В България WWF се занимава със защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.

Сподели в: