Stick Space представя Анна Покровнишка

Галерия Аросита откри ново пространство за представяне на съвременно изкуство, Stick Place. Това е пръчка за окачване на реклами на винил монтирана на външната стена на галерията, към улицата. Идеята е да се използва плоскостта на винила или самата пръчка за показване на изкуство директно на улицата. Вдъхновена е от street art, където изкуството, изложено навън приема по-различно значение. Авторите ще се сменят всеки месец, а работите ще могат да се гледат 24 часа, 7 дни в седмицата.

Stick Space
представя

Анна Покровнишка
„One between two“

14-30 Май , 2013
Откриване : 14 Май 2013 (вторник), 18.00 ч.
Адрес: 12Б "Врабча", София, от 13:00 до 19:00, Тел.: +359 885 87 28 04

Използваните средствата в художественото решение „One between two“ са с насоченост към рекламната градска среда. Пространството, в което живеем, е пренаситено с надписи, образи, маркировки, обозначаващи табели, билбордове. Манипулацията от индивидуалното и несъзнателното консумиране на рекламата е продукт на този проект.
Тълкуването на реалността чрез предметни изречения в смисъла на рекламния продукт търси друг емоционален смисъл на материала. Неговата прозрачна форма цели не отчуждение, а достъпност към изкуството в съвременен аспект. Дублирането на образа, неговата знаковост и ефимерност го доближават до колективното съзнание от двуплоскостно композиционно решение.
А иначе експонираната история е осезателна. Композицията е за конфликта и взаимоотношенията в общуването между половете.

Сподели в: