Some Black Woman – спектакъл на 4 езика

На 19 юни, петък, ще се състои премиерата на Some Black Woman – woman представление на граничните и рискови форми. Спектакълът ще се играе на 4 езика: български, английски, португалски и арабски.

Място: ул. "Любен Каравелов" № 15

Спектакълът среща две социални групи. Всяка една представя себе си чрез вербална форма като две отделни монологични части. С изразното средство на текста, експресията на танца и вокално изпълнение дуетът цели да разшири границите на познатото и да породи двойно значение за смисъла и контекста. В произведението се използва текст, който описва личностната характеристика, същността и потребностите с които самите две изпълнителки (от Ангола и Палестина) се определят. Тези два образа формират дует, като ни въвличат в една история, различна от субективно познатата тема в контекста на социалните вълнения и промени, свързани с бежанската вълна в последно време.

Идея и хореография: Искрен Петков; Изпълнители: Капка Димова (Ангола) и Ража Файез Ел Мадхун (Палестина); изпълнителен продуцент: Лидия Пейчева; драматургия: Милена Петрова; музика: Павел Терзийски; костюми: София Хусеин.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”, програма „Дебюти“.

Вход: 12/10 лв.

 * * *

The show gets together two social groups. Each one presents itself in a verbal form, like two separate monologue parts. By the expressive means of the text, dance and vocal performance the duet tries to widen the boundaries of the familiar and to evoke a double meaning of the message and context. The text describes the personal characteristics, the core and the needs by which the two female performers (from Angola and Palestine) describe themselves. These two images form a duet involving us into a story different from the well-known contexts of social commotion and changes related to the recent migrant waves.

Idea and Choreography: Iskren Petkov; Performers: Kapka Dimova (Angola) and Raja Fayez El Madhoun (Palestine); Executive Producer: lidiya Peycheva; Dramatist: Milena Petrova; Music: Pavel Terziyski; Costumes: Sophia Hussein. The project is realized with the financial support of the Debuts Programme of the Culture National Fund.

In Bulgarian, English, Portuguese, Arabic language

Сподели в: