Oткриване на изложба „Цветовете на европейската сол” от Музея на краковската солна мина Величка

11 декември 2012 г., вторник, 18 ч., Полски институт, ул. „Веслец 12”
С участието на Магдалена Вашньовска-Новак и куратора Малгожата Богуцка.

През 2011 година в рамките на Националната културна програма на полското председателство в Съвета на ЕС Музеят на краковската солна мина Величка обяви международен фотографски конкурс „Цветовете на европейската сол“.
Целта на събитието е да покаже красотата, богатството и разнообразието на различните видове сол, срещащи се в Полша и в страните от ЕС. Така добре познатата от ежедневието ни сол наистина може да предизвика възхищението ни с красотата си. Не само каменната сол, добивана в мините, но и ефектните форми  на кристализация (сталагмити, сталактити, солни елхи) образувани в солена среда или композиции от кристали, образувани в процеса на изпарение в солниците или солните градини. Интересните форми на солта се допълват от различните оцветявания на експонатите – нюанси на сиво, синьо, червено, оранжево и дори зелено.
В конкурса участавт 37 фотографи, изпратили 165 работи, представящи сол от 24 места в 14 европейски страни: Aвстрия, България, Хърватска, Кипър, Дания, Франция, Ирландия, Германия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Италия. Изложбата представя 94 подбрани фотографии на 29 автори.
Журито присъди три награди:
I награда – Валери Христов, България
II награда – Гилерме Лимас (Португалия)
III награда – Роберт Гарстка (Полша)

На откриването ще можете да говорите с г-жа Магдалена Вишньовска-Новак и Малгожата Богуцка за уникалната старинна солна мина във Величка.

Музеят на краковската солна мина Величка е един от най-големите от този вид в света. Той разполага с две постоянни изложби:
– в старинната солна мина във Велчика на дълбочина 135 м, включена през 1973 г. в първия Международен списък на световното културно наследство на ЮНЕСКО, посещавана годишно от ок. 1 млн. туристи;
– в Замъка, който е седалище на ръководството на мината от края на ХІІІ в. до 1945 г.
В музейните подземия могат да бъдат видяни оригинални солодобивни инструменти, лампи, различни форми на добиваната сол, различни машини и техника. А в геологическата експозиция могат да се видят интересни и цветни солни експонати, в т.ч. прекрасни кристали от Кристалните пещери или открити в солта вкаменелости.

Изложбата продължава до 31 януари 2013 г.

Сподели в: