Net User 4

Net User е международен и интердисциплинарен форум, който се провежда на всеки две години в България и представя широкото разнообразие от съвременни тенденции в мрежовата работа и креативната употреба на новите медии и технологии в изкуствата и културата. Организатор на събитието е Сдружение Интерспейс.

Тази година четвъртото издание на форума се проведе от 16 до 22 юли на хижа Плевен, Централна Стара планина. Мисията на Net User е да изследва, анализира и провокира по-голямото разбиране на различните дейности и практики, свързани с мрежовата работа и тяхното отражения върху съвременното общество и социални процеси.

Net User 4
събра заедно изследователи и практикуващи от различни дисциплини, области и държави за участие в отворена програма от уъркшопи, презентации и дискусии, и най-вече за обмяна на идеи и опит.

Участниците в тази провокация успяха да се срещнат с други интелигентни и креативни хора, да се разтоварят от градската работна среда, да се посветят в нещо ново чрез отворени панели на взаимно обучение и съвместна работа, да се позабавляват с музикалните пърформанси и прожекционни програми…

Проектът има за цел да привлече обществения интерес към използването на новите медии и технологии за локални и интернационални художествени, културни и социални практики.

Четвъртото издание на форума прие формата на работен лагер с фокус върху теми, свързани с работата в мрежа (networking) или как и защо хората, живеещи в технологичната ера развиват и ползват тези технологии.

Участието в международният работен лагер беше безплатно, но участниците трябваше сами да поемат разходите по пътуването и престоя в хижа Плевен.

Сподели в: