EКОПАК откри първата инсталация за сортиране на стъклени отпадъци от опаковки по цвят

На 17 ноември в с. Равно поле ЕКОПАК откри първата в България инсталация за сортиране на стъклени отпадъци от опаковки по цвят. Инвестицията е за 2,5 млн. лв., а инсталацията е уникална и за Балканския полуостров. Капацитетът й е 100 тона стъклени опаковки на ден, което спрямо старата е повишен два пъти. Тя може да сортира половината от пуснатите на българския пазар стъклени опаковки.

Модерната технология ще намали съдържанието на замърсители в готовата суровина два пъти и ще гарантира по-високо качество на сортираното стъкло (над 25 г замърсяване в 1 тон стъклени отпадъци прави стъкления материал негоден за рециклиране).

Стъклото е единственият материал, който може да се рециклира на 100%, безброй пъти. Сортирането на стъклото по цвят ще направи рециклирането по-ефективно. Това може да се случи само с активното участие на хората, които изхвърлят разделно стъклени опаковки (бутилки и буркани) в зелените контейнери.

Цената на разделното събиране, сепариране и рециклиране на стъклените опаковки е включена в крайната цена на опакованите продукти.

Лентата на най-модерната интсталация прерязаха: Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на ЕКОПАК България, Ивелина Василева, министър на околната среда и водите и Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община. Приветствени думи произнесе и Светослав Атанасов, изпълнителен директор на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани и председател на борда на директорите на Екопак България.

„Това е добра новина за рециклиращите заводи в България, както и за производителите на продукти в стъклени опаковки – те ще получат по-чиста суровина и съответно по-качествени опаковки“, обясни Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на ЕКОПАК България и подчерта, че “ефективното управление на системата за разделно събиране на отпадъци дава възможност за инвестиране в по-модерни технологии.“.

Нуждата от подобна инвестиция е породена и от повишаване на качествените критерии, които установяват кога отпадъците от стъклени опаковки престават да бъдат отпадък и се определят като суровина. Освен това за последните 3 години клиентите на ЕКОПАК България отчитат ръст на опаковките от стъкло общо с 30% в сравнение с 15% ръст на всички видове опаковки пуснати на пазара. И не на последно място е предложеният пакет от мерки за прилагане на „кръгова икономика“ на ЕК, който предвижда нарастване на целите по рециклиране на стъкло на 75% до 2025 г. (в момента тази цел е 60%).

Зелените инвестиции и зелените идеи са в полза на обществото и на природата, защото работят за увеличаване на количеството на рециклирани отпадъци и намаляват количеството на депонираните. Това е бъдещето – да мислим и да третираме отпадъците не като боклук, а като ресурс.

За ЕКОПАК България:

ЕКОПАК България АД е най-голямата организация за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, която работи в полза на обществото и природата. Организацията се финансира само от членските вноски на своите 1195 компании-членове, които пускат на българския пазар опаковани продукти. Законът за околната среда ги задължава да събират и рециклират 60% от пуснатите на пазара опаковки. Крайната цел е да се намали количеството отпадъци, което се депонира на сметищата. От това печелят всички хора в България.

През 2015 г. Екопак България е събрала, сепарирала и предала за рециклиране 21 672,58 т стъкло.

Изградената от ЕКОПАК национална система за разделно събиране включва общо 15 545 контейнера, които обслужват повече от 2 727 000 жители в 64 общини. ЕКОПАК е изградила 16 броя собствени сепариращи инсталации. Общият капацитет на сортиращите мощности възлиза на 460 хил. т., като те осигуряват над 250 работни места. ЕКОПАК има сключени договори с 30 завода за рециклиране на суровини на територията на България, което позволява ефективната преработка на отпадъците и цялостен контрол върху пътя на опаковките. ЕКОПАК е основен доставчик на отпадъци от хартиени опаковки за най-големия български завод за преработка DS Smith Bulgaria S.A., на отпадъци от стъклени опаковки – за „Дружба – стъкларски заводи” и основен доставчик на пластмасови отпадъци от опаковки за голяма част от преработвателните ни предприятия.

Сподели в: