ФОТО ПОГЛЕД

Часовниците

Часовникът е вещ, без  която не можем. Излизайки навън, някои хора дори носят по два – на ръката и на мобилния телефон. Забързани [...]