СЛОВО

Творците от Даниел Бурстин

Издателство “Бард” представя книгата Творците от автора на Откривателите и Търсачите. В това ерудитско съчинение, което увенчава впечатляващите първи два тома “Откривателите” и [...]