СЛОВО

Книга ни запознава с аспектите на невербалната комуникация

В книгата си "Ефективната невербална комуникация" Андреана Ефтимова ни запознава с  множество аспекти на невербалната комуникация, а именно – в политически дискурс, телевизията, вицовете, театъра, в [...]