МЕСТА

Чайна във фабриката

Наскоро мой приятел ме заведе в едно ново и любопитно за мен място. Скрита между огромните сгради на малка централна столична уличка „Чайна [...]