МЕСТА

Конкурс проекти за графити

Нов български университет и департамент "Изящни изкуства" обявява конкурс проекти за графити на тема: "Тичам бързо към…"- довърши с рисунка. Желаещите да участват, [...]