Carmina Burana ще бъде представена в София

Този път Салон за музика и рефлексии е на път да изневери на себе си с представянето на произведение, чиято преупотреба и популярност почти са го превърнали в поп-музика. На 21 ноември в арт център "Алтера" ( Интерпред, бул. "Драган Цанков" 36) от 18:30 часа ще бъде представена Carmina Burana.

Малкоизвестното за Carmina Burana е, че тя е сборник с вагантска поезия, предимно анонимна, от около 1230 година. Ваганти и голиарди през Средновековието биват наричани скитащи преподаватели, студенти, учени или просто маргинали, които в рамките на около три века създават немалко по обема си творчество, иронично и провокативно от гледна точка на морала, религиозните догми и бон-тона. Основни мотиви в тези песни са преходността на всичко земно, лицемерието на светската и църковната власти, гастро- и плътските наслади, природата, очарованието на безделния живот в скитане по пътищата на Европа… Винаги на ръба на скандала и еретизма, текстовете в повечето случаи са на латински и пълни с препратки към високата литература и митологията, с което вагантите демонстрират интелектуално превъзходство и културен аристократизъм…

Любопитното около постановката е, че повечето сцени са буквални цитати по вагантски и куртоазни текстове, пълни с откровени сексуални намеци. Някои от песните са решени на фона на "оживяващи” картини или фрагменти от картини на Йеронимус Бош. Въпреки патоса и на места дори наивитета си, постановката респектира с грамотното си и фасциниращо отношение към духа на средновековната култура чрез достоверност при възпроизвеждане на костюмите и предметния свят на епохата.

Предлаганата версия на творбата на Карл Орф надскача незнанието и клишетата около средновековните нрави и култура, ненатрапчиво образова и забавлява с оригинални, иронични и естетски хрумвания.

Вход – 4/2 лева.

Сподели в: