Bach – танцовият спектакъл на Изабел Шад

Центърът за култура и дебат “Червената къща “Андрей Николов” (ул. “Любен Каравелов” 15) представя на 27 септември 2007г. (четвъртък) от 20.00 ч. в Червена зала премиерата на танцовия спектакъл на Изабел Шад – Bach.

С участието на Ивайло Димитров и Саша Кръстарска.
Хореография – Изабел Шад.
Музика – Йохан Себастиян Бах: The Weltempered Clavier, втора част.

Bach е изследване на удоволствените и комични ситуации, в които влизаме през физическия подход: през практиката на тялото, движението и танца.

Bach изследва производството на удоволствие и хумор чрез физическа импресия и движение. Фокусът върху телесността е важен, доколкото води отвъд емоционалните измерения на репрезентацията. Докато удоволствието от гледането често произтича от разиграването на познати образи от минали репрезентации, пърформансът на Изабел Шад залага на функцията на тялото като първоосновен двигател. Изучават се физическите дейности, които създават наслаждение, чувственост, весели и приятни усещания и чувства. Какви са тези енергии и как могат да се усвоят от живото тяло? Спектакълът се основава на опита на Ролан Барт за механизма, по който четенето произвежда удоволствие. Принципите са приложени към танца и движението, като се набляга на онези художествени средства, които създават физическо удоволствие от гледането. Тялото е третирано като текст, а движенията са онзи израз, който създава телесен опит за видяното, абстрахирайки се от психологическите мотиви на действията. Каква е възможността за кинестетическо възпламеняване на емоциите у зрителя? Благодарение на връзката между езика на тялото и текста, жеста и граматиката, удоволствието от гледането на свободно движещото се тяло и удоволствието от четенето, пърформънсът се осмисля във възможността за пространствено изследване на структурите на художественото произведение в контекста на танца. Повтарящи или прекъсващи се, движенията водят публиката през лабиринти на неосъществени очаквания към сюблимни моменти на изненада и удивление.

Пърформансът се опитва да улови и онази телесност, която поражда смеха и уплътнява хумористичната ситуация, като показва какво има отвъд разпознаваемите форми на собственото ни тяло и движения. Изабел Шад се занимава с открояването на множествените тела, подбрани и изразени от единичното тяло на актьора, включително и подсказаната телесност, останала незавършена и невъплътена.

С подкрепата на Гьоте-институт България.
Продължителност: 45 мин.
Вход: 9/6 лв.

Сподели в: