AND SYRIA? – Райнхилд Герум

AND SYRIA?
Райнхилд Герум
Откриване: 01 / 11 / 2012, 18:30 часа
Галерия „Аросита”,
София, ул. Врабча 12Б
На 1 ноември 2012 година в галерия „Аросита” (София, ул. Врабча 12Б) самостоятелна изложба
открива германският артист Райнхилде Герум. Това е нейната втора самостоятелна изложба в
България, първата се състои през 2010 година в галерия „София Прес”.
През ноември в „Аросита” Райнхилд Герум представя две форми на съвременно изкуство:
инсталации и рисунки, създадени през последните няколко години. Работите изследват
екстремните ситуации в човешкия живот: желанието за бягство, насилие или неосъзната агресия.
Използваните материали са желязо, тел, фолио. Върху фолиа са записани интервюта и истории,
разказани от хора, попаднали в екстремни житейски условия. Разработена е и темата за
психично гранични ситуации като усещането за безнадеждна самота.
След събитията от 11 септември 2001 година никой не знае какво ще последва, какви промени
ще настъпят. Тази неизвестност е причина за появата на несигурност и страх. Скоро след 11
септември Райнхилд Герум създава серията от цветни рисунки – STANDORTBESTIMMUNG.
Върху червена грундирана хартия артистът работи с маслени пастели. Получените линии
допълнително се надраскват с резец. Онова, което остава, са агресивните прорези върху плътта
на основата. Червеният цвят е използван като асоциация на енергията, преминаваща през
всички други цветове. За Райнхилд Герум предизвикателство представлява генерирането и
разработването на енергия в условията на едно трудно, депресивно време, провокиращо страх.
изложбата може да бъде разгледана в "Аросита" от 01. 11. 2012 г. до 15. 11. 2012 г.

Сподели в: